Testovací instalace systému AToM

Systém AToM je webové prostředí, ve kterém lze navrhnout a vytvořit strukturované úložiště dat (ontologii), za chodu postupně doplňovat a měnit, a do tohoto úložiště data ukládat, následně je prohlížet, a podle nastavených kritérií filtrovat, seskupovat a prohledávat.

K čemu to je

My používáme ATOM jako prostředníka mezi člověkem a databází. Koncepce ATOMu umožňuje týmovou spolupráci lidí. ATOM umožňuje postupné budování systémů a poskytuje zúčastněným komunikační platformu.

Umožňuje vytvořit jak místo pro jednoduché uložení informací, tak robustní provázané evidence. A mezi tím spousty vývojových meziproduktů, které jsou však od počátku funkční a prakticky využitelné.

Chce to prostě - trochu si to vyzkoušet...

 

demo.atom3.cz je testovací prostředí pro seznámení se se systémem ATOM (ve verzi č. 3), kde se lze proklikat již nastavenými projekty/daty, a nebo prostřednictvím Atom Studia si vyzkoušet vytvoření nového projektu.

Můžete zde provádět vše, co systém dovolí. Uložené informace jsou všem lehce dostupné.

 

Jak začít

Teoreticky lze začít prostudováním dokumentace. Popis editačního prostředí je dostupný online na help.atom3.cz, a existuje ještě další dokumentace ke starším verzím (dostupná po přihlášení).

Prakticky pak lze provést průzkum bojem, zobrazit editační prostředí, a seznámit se s existujícími jednoduchými ukázkami.

K tomu je třeba se do systému přihlásit / zalogovat.

Veřejné přihlašovací jméno a heslo: demo:demo

Po přihlášení se nabízí následující možnosti:

  • můžete si vyzkoušet práci s editačním prostředím, tj. vytváření obsahu evidence.
  • můžete si vyzkoušet doplnění evidence, tj. přidat další položku nebo nastavit vazby mezi daty. K tomu je už potřeba spustit Atom Studio.
  • můžete si vyzkoušet vytvoření nové evidence, tj. naklikat datové úložiště tzv. "na míru".

 

ATOM toho umí hodně, a první kroky nejsou pro nikoho jednoduché. Systém prochází neustálým vývojem a vylepšováním, takže uvítáme každou zpětnou vazbu, která je pro nás přínosná a ovlivňuje také priority dalšího vývoje.  

V případě potíží / dotazů / připomínek prosíme o zaslání e-mailu na atom@aion.cz.